Árbók 2001 - Kjölur og kjalverðir

Árbók 2001 - Kjölur og kjalverðir

ISK 3.700.00

Umfjöllunarefni bókarinnar skiptist í tvennt. Annars vegar er fjallað um Kjöl og hins vegar um jöklana við Kjöl, þ.e. Kjalverðina.

Nánari upplýsingar um vöru

Umfjöllunarefni bókarinnar skiptist í tvennt. Annars vegar er fjallað um Kjöl og hins

vegar um jöklana við Kjöl, þ.e. Kjalverðina.


Á Kili eftir Arnór Karlsson

Náttúrufar á Kili. Fjallað um landmótun, vatnafar, gróður og dýralíf.

Einnig er fuglaþáttur eftir Kristin Hauk Skarphéðinsson náttúrufræðing.


Ferðaleiðir á Kili. Fjallað um leiðir fyrr á tíð, m. a. vestan

Hvítárvatns, um Gamla Kjalveg vestri og eystri, um Eyfirðingaleið og um

núverandi Kjalveg – bílveg nútímans.


Búskaparnytjar. Fjallað um afréttarnytjar, smölun og fjárleitir.


Skyggnst um á Kili. Meðal annars fjallað um Tangaver, Svartá,

Tjarnheiði, Hvítárnes, Hrefnubúðir, Baldheiði, Karlsdrátt, Leggjabrjót,

Hrútfell, Þverbrekkur, Fögruhlíð, Hundadali, Þjófadali, Tjarnadali,

Biskupstungur milli Seyðisár og Blöndu, Austurkrók, Hveravelli, Strýtur

og Kjalhraun, Kjalfellsver, Gránunes, sunnanvert Kjalhraun, Innri-Skúta,

Fremri-Skúta og Jökulfallið.


Kjalverðir - jöklar við Kjöl eftir Odd Sigurðsson

Sögulegt efni um jökla og jökulnöfn. Fjallað um eðli jökla og

skriðhraði, afkomu jökla, jökulhlaup, öskulög í jöklum, rannsóknasögu

jöklanna við Kjöl og jöklalýsingar.


Höfundar texta:

Arnór Karlsson f. 1935, bóndi í Arnarholti í Biskupstungum.

Oddur Sigurðsson f. 1945, jarðfræðingur.

Auk þess skrifar Kristinn Haukur Skarphéðinsson um fugla í bókinni.


Höfundar mynda:

Oddur Sigurðsson og Jón Viðar Sigurðsson.

Einnig eiga Jóhann Óli Hilmarsson og Snævarr Guðmundsson ljósmyndir í bókinni.


Landsuppdrættir:

Guðmundur Ó. Ingvarsson landfræðingur teiknaði staðfræðikort eftir

prentuðum frumgögnum frá Landmælingum Íslands með leyfi LMÍ. Enn fremur

fullvann hann alla aðra uppdrætti og teikningar.