Mosfellsheiðarleiðir

Mosfellsheiði er víðlent heiðarflæmi á suðvesturhorni landsins og má með nokkurri einföldun segja að Þingvallavegur (nr. 36) og Suðurlandsvegur (nr. 1) rammi heiðina inn að norðan- og sunnanverðu, hún nái að íbúðarbyggð í Mosfellsbæ að vestanverðu og lang- leiðina að Þingvallavatni í austri.
Heiðin er innan lögsögumarka sex sveitarfélaga. Þau eru Mosfellsbær, Reykjavíkurborg, Bláskógabyggð, Grímsnes- og Grafningshreppur, Sveitarfélagið Ölfus og Kópavogsbær. Eignarhaldið er ýmist á hendi sveitarfélaganna sjálfra eða einstakra bújarða en nafn heiðarinnar vísar til prestssetursins á Mosfelli í Mosfellsdal sem átti vesturhluta heiðarinnar til ársins 1933 þegar íslenska ríkið festi kaup á þeim hluta. Mosfellsheiði rís hæst 410 m y.s. í Borgarhólum sem eru kulnuð eldstöð. Eldvirkni hefur verið víðar á háheiðinni enda er hún að stórum hluta þakin grónum hraunum. Víðfeðmir melar og móar, grashvammar og tjarnir setja einnig sterkan svip á náttúru heiðarinnar.

BRINGUR

Ekið er austur Mosfellsdal í átt til Þingvalla. Beygt er til hægri af Þingvallavegi (N 64° 11.255 ́ W 021° 32.478 ́) ofan við Gljúfrastein og síðan farið eftir all- grófum malarvegi um 900 metra leið að eyðijörðinni Bringum, þar sem hægt er að leggja bílum (N 64° 10.822 ́ W 021° 31.995 ́).
Búseta hófst í Bringum árið 1856 og var bærinn stundum nefndur Gullbringur á fyrri tíð.1 Þar var búskapur í rúma öld og síðasti ábúandinn hét Hallur Jónsson (1891–1968). Náttúrufegurð er mikil í Bringum, útsýni til hafs og mannvistar- leifar frá þeim tíma þegar búseta var þar.

Náttúran og sagan voru aðalástæður þess að hluti af Bringnajörðinni var gerður að fólkvangi árið 2014.
Hægt er að ganga hringleið um fólk- vanginn eftir göngustíg sem liggur frá bílastæðinu, fyrst niður að Köldukvísl, þar sem getur að líta tóftir Helgusels, síðan upp með ánni að Helgufossi og loks í norðurátt að bæjarrústum ofar- lega í túninu og til baka á bílastæðið. Sú ganga tekur um 40 mínútur. Þeir sem kjósa lengri ferðir geta valið um sjö leið- ir sem eiga upphaf sitt hér. Tvær þeirra eru hringleiðir sem hefjast og enda hér í Bringunum.

 

Guðjónsgata

Upphaf: Bringur
Lok: Gamli Þingvallavegurinn
Vegalengd: 4,5 km
Göngutími: 2 klst.

GPS: gudjonsgata.gpx

 

Grafningsleið

Upphaf: Bringur
Lok: Jórukleif  
Vegalengd: 15 km
Göngutími: 6 klst.

GPS: grafningsleid.gpx

 

Vegur með fram Nesjavallalínu 1

Upphaf: Bringur
Lok: Bílastæði á brúninni við Nesjavallaleið
Vegalengd: 13 km
Göngutími: 6 klst.

GPS: vegur-med-fram-Nesjavallalinu1.gpx

 

Vegur með fram Sogslínu 1

Upphaf: Bringur
Lok: Jórukleif
Vegalengd: 12 km
Göngutími: 5 klst.

GPS: vegur-sogslina1.gpx

 

Bringnaleið

Upphaf: Bringur
Lok: Vilborgarkelda
Vegalengd: 14 km
Göngutími: 6 klst.

GPS: bringnaleid.gpx

 

Heiðarbrúnahringur

Upphaf og lok: Bringur
Vegalengd: 8,7 km
Göngutími: 4 klst.

GPS: heidarbrunahringur.gpx

 

Borgarhólahringur

Upphaf og lok: Bringur
Vegalengd: 14 km
Göngutími: 6 klst.

GPS: borgarholahringur.gpx

 

SKEGGJASTAÐIR

Leiðin að Skeggjastöðum liggur til norðurs af Þingvallavegi (nr. 36) efst í Mosfellsdal, á móts við bæinn Seljabrekku (N 64° 11.333 ́ W 021° 32.191 ́). Eftir að hafa ekið 2,2 km í norðurátt komum við að Skeggjastöðum (N 64° 12.302 ́ W 021° 33.738 ́) sem var landnámsjörðin í Mosfellssveit eins og fram kemur í Landnámu: „Þórðr skeggi hét maðr. Hann var sonr Hrapps Bjarnarsonar bunu. Þórðr átti Vilborgu Ósvaldsdóttur. Helga hét dóttir þeira. Hana átti Ketilbjörn inn gamli.  Þórðr fór til Íslands ok nam land með ráði Ingólfs í hans landnámi á milli Úlfarsár ok Leiruvágs. Hann bjó á Skeggjastöðum. Frá Þórði er margt stórmenni komit á Íslandi.“ Með þennan fróðleiksmola úr Land­ námu í veganesti hefjum við för okkar um Stardalsleið.

Stardalsleið

Upphaf: Skeggjastaðir
Lok: Kristnihátíðarbílastæði
Vegalengd: 27 km
Göngutími: 10 klst.

GPS: stardalsleid.gpx

 

VILBORGARKELDA

Vilborgarkelda, oft kölluð Keldan (N 64° 12.149 ́ W 021° 17.018 ́), er blautlent og grasi gróið landsvæði í 220 metra hæð yfir sjávarmáli, austarlega á Mosfellsheiði. Þeir sem hyggjast fara þangað og koma akandi yfir Mosfellsheiði eftir Þingvallavegi (nr. 36) beygja til hægri inn á Grafningsveg (nr. 360) og síðan fljótlega aftur til hægri (N 64° 12.765 ́ W 021° 14.243 ́) við Gíslhól, á móts við gámasvæði sem þar er. Þá erum við komin á Þingvallaveginn frá árinu 1930 sem liggur hér ofan á Gamla Þingvallaveginum frá 1896. Farið er um Harðavöll, Ferðamannahorn og Þorgerðarflöt. Eftir 2,8 km akstur komum við í Vilborgarkeldu. Í þessari bók lýkur fimm leiðarlýsingum í Keldunni og lýsing á einni hringleið hefst þar.

 

Þrívörðuhringur

Upphaf og lok: Vilborgarkelda
Vegalengd: 5,2 km
Göngutími: 2 klst.

GPS: thrivorduhringur.gpx

 

DRAUGATJÖRN

Leiðin að Draugatjörn liggur frá Suður- landsvegi (nr. 1), fyrst í áttina að Hellisheiðarvirkjun, fram hjá stöðvarhúsinu og síðan til vinstri, inn á gamla þjóðveginn sem lagður var frá Reykjavík og aust- ur yfir Hellisheiði á árunum 1876–1878 og var þjóðbrautin austur fyrir Fjall til ársins 1958.
Á mótum nýja og gamla vegarins (N 64° 02.369 ́ W 021° 23.805 ́) er við hæfi að staldra við og horfa heim að Kolviðarhóli (N 64° 02.331 ́ W 021° 23.626 ́) – og jafnvel að aka þangað – um leið og við rifjum upp þá tíma þegar staðurinn var í alfaraleið og gestkvæmt var á Hólnum. Grasi gróin veggjabrot minna okkur á blómlegt mannlíf og merka sögu á horfinni öld og skammt frá bæjarhólnum má sjá stóran, stakan klett. Þetta er Búasteinn, nefndur eftir Búa Andríðssyni í Kjalnesingasögu en samkvæmt henni banaði hann Kolfinni og mönnum hans á þessum slóðum.30
Eftir þennan krók á vit sögunnar ökum við stuttan spöl eftir veginum í vesturátt, fram hjá Húsmúlarétt sem var byggð árið 1967 og endurbyggð 2006. Loks er beygt til hægri á vegamótum (N 64° 02.701 ́ W 021° 24.752 ́) og fljótlega komum við að læstu hliði á veginum (N 64° 03.046 ́ W 021° 24.971 ́). Þar leggjum við bílnum.

 

Sköflungsvegur

Upphaf: Draugatjörn
Lok: Vilborgarkelda
Vegalengd: 23 km
Göngutími: 8 klst.

GPS: skoflungsvegur.gpx

 

Lágheiðarleið 

Upphaf: Draugatjörn
Lok: Kjósarskarðsvegur
Vegalengd: 22,5 km
Göngutími: 8 klst.

GPS: lagheidarleid.gpx

 

LYKLAFELL

Við Lyklafell (stundum nefnt Litlafell) á sunnanverðri Mosfellsheiði eru hreppamörk, sýslumörk og vegamót margra leiða sem áður voru fjölfarnar. Lyklafell var því sannkallaður lykilstaður og gæti það verið skýring á nafninu, þótt þjóðsögur hafi tengt það við lykla Skálholtsstaðar. Sunnan við fellið eru Vatnavellir við Fóelluvötn sem voru algengur náttstaður ferðamanna á fyrri tíð.
Hægt er að aka í áttina að Lyklafelli eftir vegi sem liggur með fram Búrfellslínu 3. Beygt er af Suðurlandsvegi (nr. 1) til norðurs inn á línuveginn (N 64° 04.233 ́ W 021° 36.534 ́) en vegna aðgreiningar akstursleiða á Suðurlandsvegi er aðeins hægt að aka inn á hann þegar komið er úr austri. Þeir sem eru á austurleið þurfa því að aka að Bláfjallavegi (nr. 417), snúa þar við og aka til baka smáspöl í áttina að Reykjavík þar til beygt er til hægri inn á línuveginn. Hafa skal allan varann á, því að þarna þrengist þjóðvegurinn í eina akrein í hvora átt og þar er engin vegöxl.
Línuvegurinn liggur norður yfir Fossvallaá um Vatnahæð að vegamótum við dælustöð. Þar er beygt til hægri og ekið í áttina að fjallinu eftir vegi sem lagður var vegna lagningar á heitavatnsleiðslu. Þegar við komum að öðrum vegamótum beygjum við til vinstri inn á línuveg og komum fljótlega á stórt plan þar sem gott er að leggja bílum (N 64° 04.923 ́ W 021° 33.175 ́).

 

Lyklafellshringur

Upphaf og lok: Lyklafell
Vegalengd: 3,3 km
Göngutími: 1,5 klst.

GPS: lyklafellshringur.gpx


Laufdælingastígur

Upphaf: Lyklafell
Lok: Vilborgarkelda
Vegalengd: 23,5 km
Göngutími: 9 klst.

GPS: laufdaelingastigur.gpx

 

Almenningsvegurinn

Upphaf: Lyklafell
Lok: Draugatjörn
Vegalengd: 7,5 km
Göngutími: 3 klst.

GPS: almenningsvegurinn.gpx

 

ELLIÐAKOT

Elliðakot er fornt býli í sunnanverðri Mosfellssveit. Það hét fyrst Hellar og síðan Helliskot fram á síðari hluta 19. aldar.38 Bærinn fór í eyði um miðja síð- ustu öld en fyrrum var Elliðakot þekkt- ur áningarstaður ferðamanna af Suður- landi sem gistu þar gjarnan áður en þeir lögðu í síðasta áfangann til Reykjavíkur. Þeir sem koma akandi úr Reykjavík og hyggjast fara að Elliðakoti beygja af Suðurlandsvegi (nr. 1) til vinstri skammt austan við býlið Gunnarshólma. Við vegamótin (N 64° 04.940 ́ W 021° 40.454 ́) er skilti með bæjarnafninu Elliðakot. Ekið er yfir brú á Hólmsá og gegnum sumarhúsahverfi og þá kom- um við fljótlega að rústum Elliðakots (N 64° 05.317 ́ W 021° 38.854 ́) þar sem við leggjum bílnum og höldum af stað, gangandi eða ríðandi.

 

Dyravegur

Upphaf: Elliðakot
Lok: Dyradalur
Vegalengd: 20,4 km   
Göngutími: 8 klst.

GPS: dyravegur.gpx


Árnakrókshringur  

Upphaf og lok: Elliðakot
Vegalengd: 4,8 km
Göngutími: 2 klst.

GPS: arnakrokshringur.gpx


Vegur með fram Sogslínu 2 og Kolviðarhólslínu 1

Upphaf: Elliðakot
Lok: Draugatjörn
Vegalengd: 13 km
Göngutími: 5 klst.

GPS: vegur-sogslina2-kolvidarsholslina1.gpx

 

DJÚPIDALUR

Stysta leiðin frá Reykjavík í Djúpadal liggur um Suðurlandsveg (nr. 1) og síðan er beygt inn á Hafravatnsveg (nr. 431). Eftir 4,6 km akstur eftir þeim vegi er komið að gatnamótum. Á vinstri hönd liggur vegur að Hafravatni en við höld- um áfram inn á Nesjavallaleið (nr. 435). Okkur ber fljótlega upp á Rjúpnaás þar sem við beygjum til hægri inn á sumarbústaðaveg (N 64° 06.607 ́ W 021° 37.427 ́) og leggjum bílnum þar á litlu stæði (N 64° 06.589 ́ W 021° 37.463 ́). Hér blasir Djúpidalur við okkur en hann var fyrrum vinsæll áningarstaður hesta- manna. Þar var haldin mikil veisla til heiðurs Friðriki VIII (1843–1912) kon- ungi og föruneyti hans þegar hann ferð- aðist til Þingvalla sumarið 1907.

 

Gamli Þingvallavegurinn

Upphaf: Djúpidalur
Lok: Vilborgarkelda
Vegalengd: 20,8 km
Göngutími: 8 klst.

GPS: gamli_thingvallarvegurinn.gpx


Alfaravegurinn gamli

Upphaf: Djúpidalur
Lok: Lyklafell
Vegalengd: 5 km
Göngutími:2 klst.

GPS: alfaravegurinn_gamli.gpx

Frakkastígur (vegur með fram Sogslínu 3) 

Upphaf: Djúpidalur
Lok: Bílastæði á brúninni við Nesjavallaleið
Vegalengd: 15 km
Göngutími: 6 klst.

GPS: frakkastigur.gpx

 

SELJADALUR

Til að komast að lykilstaðnum Seljadal er beygt af Hafravatnsvegi (nr. 431) inn á veg (N 64° 07.179 ́ W 021° 38.764 ́) sem liggur að bænum Þormóðsdal. Á hægri hönd niðar Seljadalsá en snemma á 20. öld var grafið eftir gulli við ána með litlum árangri. Leið okkar liggur fram hjá Þormóðsdal og áfram að stórri grjótnámu þar sem unnið hefur verið efni í malbik. Þar beygjum við til hægri (N 64° 07.518 ́ W 021° 34.772 ́) og komum fljótlega á malarplan sem er ágætt bíla- stæði (N 64° 07.468 ́ W 021° 34.683 ́). Þar tökum við fram gönguskóna, fjallahjólið eða leggjum hnakk á hest.

 

Seljadalsleið 

Upphaf: Seljadalur 
Lok: Vilborgarkelda
Vegalengd: 20 km
Göngutími: 8 klst.

GPS: seljadalsleid.gpxNesselshringur 

Upphaf og lok: Seljadalur                                                                           
Vegalengd: 4,4 km
Göngutími: 2 klst.

GPS: nesselshringur.gpxVegur með fram Brennimelslínu 

Upphaf: Seljadalur
Lok: Skálafellsvegur
Vegalengd: 15 km
Göngutími: 6 klst.

GPS:  vegur-brennimelslina.gpx